Scope 10

Een op de drie branden wordt veroorzaakt door(vaak onzichtbare) gebreken aan elektrische installaties. Signaleer brandrisico’s daarom tijdig! ELVO inspectie voert een Scope 10 inspectie uit. Een methode om de brandveiligheid van de elektrische installatie in kaart te brengen. Het rapport is gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur. De inspectie wordt afgemeld bij SCIOS, de garantie voor veiligheid als bevestiging voor de verzekeraar.

Brand is een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. De inspectie voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico conform  de NTA8220 kan verplicht gesteld worden door verzekeraars die dekking verlenen tegen risico’s van schade zoals brand of aansprakelijkheid. Verder kan een SCIOS Scope 10 inspectie verplicht worden gesteld doordat dit opgenomen is in een zakelijke overeenkomst, huur-en verhuurcontracten, gebruikersovereenkomsten of regelementen.

De beoordelingsmethode “NTA 8220” is opgesteld op initiatief van:

  • het Verbond van Verzekeraars,
  • het platform voor onafhankelijke inspecteurs IKeur
  • en de ondernemersorganisatie voor installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel; UNETO-VNI.

ELVO Inspectie & Advies ontzorgt U door het uitvoeren van een SCIOS Scope 10 inspectie.