Scope 8 / NEN3140

De Arbowet stelt eisen aan de veiligheid van elektrische installaties. Elke installatie in een gebouw moet veilig zijn. Voor het waarborgen van de veiligheid voert ELVO Inspectie een Scope 8 inspectie uit. Het rapport geeft inzicht of je elektrische installaties voldoen aan alle veiligheids- en milieuvoorschriften.

De NEN3140 is de norm die alle relevante eisen bevat voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. De norm is van toepassing op laagspanningsinstallaties en elektrische apparatuur tot 1000 Volt wisselspanning.

Mocht er toch een ongeval of calamiteit plaatsvinden dan toont het inspectierapport van ELVO Inspectie–  dat nodig is voor de Arbo en verzekeraar – de kwaliteit en veiligheid van de installatie aan. In het rapport staan ook vaak aanbevelingen in.

De periodieke inspecties volgens  Scope 8(NEN 3140), uitgevoerd door een inspectiebedrijf ondersteunt de werkgever bij het minimaliseren van die risico’s en het is een beproefde en algemeen geaccepteerde manier om aantoonbaar te maken dat de werkgever aan zijn wettelijke zorgplicht voldoet.