ELVO Inspectie & Advies is gecertificeerd door KIWA om SCIOS inspecties (Scope 8 en Scope 10) uit te voeren:

  • Lid van Techniek Nederland, de vakgroep Beheer en Inspectie
  • Met een IBER erkenning volgens InstallQ voor elektrotechnische installaties.
  • Lid van I-keur, de vereniging van onafhankelijke inspecteurs.
  • Certificaathouder bij Scios voor Scope 8 en Scope 10.

ELVO werkzaam vanaf 1994 met meer dan 25 jaar ervaring in de Elektrotechnische installatiebranche in industrie, woningbouw en utiliteit.

Daarnaast wordt voldaan op het gebied van elektrotechnische inspecties van bijvoorbeeld NEN3140 inspectie. over de vakbekwaamheidseisen zoals die door SCIOS Scope 8 en 10 worden voorgeschreven. Dit betekent dat de door ELVO Inspecties & Advies uitgevoerde inspectie voldoet conform een door SCIOS opgesteld kwaliteitsborgingsysteem met de naam SCIOS Scope 8 en 10. Deze werkwijze garandeert een zorgvuldige en uniforme uitvoering van de inspectie en rapportage. Tevens wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden vanuit het Bouwbesluit, arbeidsveiligheidsbepalingen en de verzekeraars met betrekking tot kennis van zaken, eenduidigheid en objectiviteit.

iot internet of things network 3337536

Elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten veilig en betrouwbaar zijn. Om daar langdurig van verzekerd te zijn, is regelmatig controle en onderhoud nodig. Daarmee is uitval of persoonlijk letsel te voorkomen. Vaak is inspectie zelfs een verzekeringseis. Steeds meer verzekeraars en overheidsinstanties eisen bijvoorbeeld een NEN 3140 inspectie.

 

Wettelijk kader:

Artikel 3.2 van de Arbeidsomstandighedenwet stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers.

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid, gezondheid en milieu(VGM) van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Werken met elektrische installaties en apparatuur levert altijd een risico op en het is aan de werkgever om de risico’s op het gebied van aanrakingsgevaar te beperken waar mogelijk.